Trearbeid

TREARBEID


trearbeid

Vi utfører forskjellige typer trearbeid, blant annet:


Bygging av garasje

Mindre tilbygg

Lettvegger

Oppussing innendørs

Skifte bordkledning

Diverse forefallende arbeid,

reparasoner og vedlikehold