Riving og meisling

RIVING OG MEISLING


riving og meisling

Vi har erfaring med rivingsarbeid og meisling, og kan utføre forskjellige oppdrag, blant annet:


Meisling av kjellergulv

Riving av bordkledning

Riving av vegger

Riving av tak og små bygninger

Bortkjøring av materiell

Kildesortering ved riving